Blogs

Op deze pagina kunnen artikelen worden geplaatst die relevant zijn voor de verstandelijk gehandicapten-sector. De artikelen kunnen worden gezonden naar het secretariaat@vgbelangenplatform-drenthe.nl en moeten voorzien zijn van de naw-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mail adres. Alleen de naam van de schrijver wordt aan de publicatie toegevoegd. Publicaties worden op persoonlijke titel geschreven.  De pagina biedt ook de mogelijkheid tot reacties op het artikel.
Het VG-BelangenPlatform Drenthe behoudt zich het recht voor al of niet tot publicatie van een artikel of van een reactie over te gaan.