Auticafe Groningen

AutiCafé – NVA-afdeling Groningen/Drenthe

Het auticafé van de NVA-Groningen/Drenthe wil een een ontmoetingsplek zijn voor mensen met een vorm van Autisme en hun betrokkenen en organiseert daarom activiteiten in de vorm van inloopavonden voor een gezellig samenzijn, om met lotgenoten contact te hebben of om informatie en advies in te winnen.
Er zijn altijd ervaringsdeskundigen/vrijwilligers aanwezig tijdens de bijeenkomsten.
Het auticafé is open op iedere tweede woensdag van de maand (met uitzondering van de zomervakantie) op onderstaande data:

8 februari 2017
12 april 2017
10 mei 2017
14 juni 2017
12 juli 2017
13 september 2017
11 oktober 2017
8 november 2017
13 december 2017

en het adres van het autiCafé is:
gebouw Confiance NOVO, Kochstraat 1-17 9728 KA Groningen
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (elke 2e woensdag van de maand m.u.v. de zomervakantie)