Informatieve bijeenkomst Wooninitiatieven 4 november 2014

Omdat er voor wooninitiatieven in de VG-sector in wet- en regelgeving veel verandert heeft het VG-BelangenPlatform Drenthe in samenwerking met VG-BelangenPlatform Groningen op 4 november j.l.  in wijkcentrum “De Schulp” in Assen een bijeenkomst gehouden voor de besturen van wooninitiatieven in de provincies Drenthe en Groningen.
Deze informatieve bijeenkomst was speciaal bedoeld voor hen die hun zorg inkopen of gaan inkopen met behulp van een PGB of als Zorg in natura.

Dagvoorzitter Gerrit Rottink kon op deze avond, naast Lies Reitsema IMG_2670 (Small)
en Hans ver der Knijff, een 50-tal bezoekers, allen bestuurders van 18 wooninitiatieven waarvan twee in oprichting, verwelkomen.

Lies Reitsema, ondersteuner van mensen met een beperking en hun ouders,beet de spits af door de aanwezigen in groepen in te delen met als opdracht, leer elkaar kennen en deel uw ervaringen.

 Lies Reitsema

Na de pauze was het woord aan Hans van der Knijff, mede-IMG_2675 (Small)
werker en voorlichter bij Per Saldo, die op voortvarende wijze de ontwikkelingen binnen de zorg voor mensen met een beperking schetste.
Hans van der Knijff

Op de bijeenkomst kwamen de volgende onderwerpen ter sprake:

 • Zorg over de toekomstige financiering;
 • Overgang van AWBZ naar WLZ en mogelijk een deel naar Wmo;
 • Het vinden van nieuwe bestuursleden en daarmee de continuïteit van de woonvorm;
 • herindicatie bij toenemende zorgvraag door ouder wordende bewoners die minder naar hun dagbesteding gaan en meer in huis blijven;
 • Hoe zeker is de budgetgarantie PGB? (deze blijft in 2015 voor wooninitiatieven bestaan);
 • Geleidelijk meer dagbesteding op de woonvorm door ouder wordende bewoners;
 • Biedt ZIN meer zekerheid dan PGB? (PGB biedt beste oplossing voor financiering);
 • Opvullen van open plek in de woning (jonge nieuwkomer past niet bij oudere bewoners);
 • Van de 500.000 mensen in de AWBZ gaan er 280.000 over naar de nieuwe WLZ;
 • Ieder die in de WLZ blijft krijgt niet te maken met de Wmo;
 • Eigen bijdrage gaat in 2015 met 50 % omhoog;
 • Het PGB is nu wettelijk geborgd; m.i.v. 2015 zijn er 200.000 PGB-houders waarvan er 70.000 vallen onder de Wmo;
 • Toeslag van € 4000,– voor kleinschalige woonvormen blijft in 2015. Wel moet bestuur aangeven hoe dit wordt besteed (bijv. voor de collectieve ruimtes) Men wil na 2015 de ZZP vervangen door Zorgprofielen met de indicatie licht, matig en zwaar.
  Deze indicatie geldt dan levenslang. Vooralsnog blijven de oude indicaties van toepassing;
 • Voor 2015 moet voor elke zorgovereenkomst een zorg-beschrijving worden ingeleverd bij het Zorgkantoor;
  Het Zorgkantoor controleert de zorgbeschrijving en de SVB toetst of de zorgovereenkomst juridisch in orde is;
 • Invoering Trekkingsrecht: De SVB verzorgt in 2015 de betalingen aan de zorgverlener; de halfjaarlijkse verantwoording aan het Zorgkantoor komt te vervallen. Hoe kunnen we als bestuur hier op inspelen?
 • Wooninitiatieven kennen collectieve zorg- en begeleidingsuren. Hoe kunnen we deze uren individueel laten terugkomen in de zorgbeschrijving?
 • Hoe gaat het straks met de nieuwe indicaties en hoe zit het met de overgangsrechten? Is er voor nieuwe bewoners nog een voldoende hoog pgb?
 • Wat zijn de gevolgen voor onze bewoners van de Participatiewet?

Lieuwe Boonstra, voorzitter van VG-BelangenPlattform IMG_2677 (Small)
Groningen, bedankte aan het einde van de avond beide
sprekers voor hun medewerking met het overhandigen van
een (Drents) presentje.