Informatieve links

www.klokkenluidersvg.nl
signaleert, analyseert en publiceert misstanden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

www.aandachtvooriedereen.nl
verstrekt via het programma “Aandacht voor iedereen”  aan Wmo-raden, lokale en regionale belangenorganisaties, cliëntenraden AWBZ, Wwb-cliëntenraden informatie en advies, afkomstig van samenwerkende landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. 

www.meerkosten.nl
geeft informatie over specifieke zorgkosten, over aangifte inkomstenbelasting 2014, belastingvoordelen voor chronisch zieken en gehandicapten en biedt inkomensondersteuning voor 2015.

www.goedvertegenwoordigd.nl
is een wegwijzer voor het regelen en uitvoeren van een goede familievertegenwoordiging als iemand zelf de regie over eigen leven niet (meer) kan voeren. Deze vertegenwoordiging kan zowel de zorg als het beheer over zaken en geld betreffen.

www.wehelpen. nl
is een website waarop je in eigen omgeving hulp kunt zoeken maar ook hulp kunt aanbieden. Dat kan van alles en nog wat zijn, zoals het doen van boodschappen voor iemand die dat zelf niet (meer) kan tot het aanbieden van hulp bij computergebruik.