Presentaties en documentatie Thema-bijeenkomst

“Problematiek bij verstandelijk gehandicapte ouderen”
Het herkennen en erkennen van bijvoorbeeld dementie

Van deze thema-bijeenkomst zijn inmiddels de presentaties van Dorien Kloosterman en Frans Hoogeveen beschikbaar.
Ook is er nu documentatie beschikbaar over de Kwaliteitsagenda en over de Onafhankelijke Cliëntondersteuning.  Tenslotte is er een beknopt verslag van deze avond in te zien.

Presentatie van Dorien Kloosterman.

Presentatie van Frans Hoogeveen.

Bijeenkomsten en activiteiten kwaliteitsagenda.

Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz).

Beknopt verslag Thema-bijeenkomst op 27 november 2017.