Voorlichtingsbijeenkomst op 27 november 2017

THEMABIJEENKOMST – 27 november 2017

Ouder worden met een verstandelijke beperking:Herkennen & Erkennen van o.a. beginnende dementie

Waarom dit onderwerp?
Het antwoord daarop is eigenlijk erg eenvoudig, het onderwerp staat sterk in de belangstelling. In kranten, op tv en internet delen velen op allerlei manieren hun ervaringen als het gaat om ouder worden met soms “bijbehorende” ziekteverschijnselen zoals dementie. 

Wie ook?
Een groep mensen die minder in de belangstelling staat, maar ook ouder wordt en ook te maken krijgt met allerlei ouderdomsziekten zijn de mensen met een verstandelijke beperking: ons kind, onze broer of zus, ons familielid in een zorginstelling of wooninitiatief.

Hoe verder?
Zorginstellingen krijgen te maken met een veranderende zorgvraag als het gaat om de ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking. Van medewerkers wordt andere kennis gevraagd en een andere benadering van de bewoner. De instelling zelf moet ervoor zorgen dat de medewerkers voldoende toegerust zijn en worden. Een passende huisvesting kan soms nodig zijn bij veranderende levensomstandigheden.

Sien, KansPlus en Dit Koningskind
Over al deze onderwerpen willen de belangenorganisaties Sien, KansPlus en Dit Koningskind, in samenwerking met het VG-BelangenPlatform Drenthe graag met u van gedachten wisselen.

Om deze avond in goede banen te leiden zijn uitgenodigd Frans Hoogeveen, ggz-psycholoog/specialist dementiezorg en Dorien Kloosterman, verbonden aan KansPlus. Zij heeft als specialiteit zorg en ondersteuning van de ouder wordende mens met een verstandelijke beperking.
Frans Hoogeveen zal in zijn inleiding nader ingaan op nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de zorg als het gaat om de ouder wordende mens met een verstandelijke beperking.
Dorien Kloosterman bespreekt in een workshop voor aanwezigen, die een familielid hebben in een kleinschalige woonvorm de problemen van ouder wordende bewoners, zoals de dagbesteding en de omgang met medebewoners.

Ook zullen Sjuk Fransbergen en Margreet Bolwijn, beiden werkzaam bij De Trans,  hun medewerking verlenen en samen met u in een andere workshop nader ingaan op de vraag hoe binnen een zorginstelling zo goed mogelijk zorg kan worden gegeven aan ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking met ouderdomsproblemen.