Documenten

Aandacht voor Iedereen (AVI): Kennisdossier “Langer Zelfstandig Wonen”

Dit kennisdossier gaat over ouderen en mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking,  die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. De vraag daarbij is: “onder welke voorwaarden kunnen kwetsbare mensen langer zelfstandig blijven wonen?” Daarbij moet ook gedacht worden aan deelname aan de samenleving en de inrichting van het eigen leven.
Kennisdossier Langer zelfstandig wonen


Aandacht voor Iedereen (AVI): Brochure “Een schoon huis”

Deze brochure gaat over de regels die gelden bij aanvraag van huishoudelijke hulp bij een gemeente en waaraan WMO-beleid moet voldoen. Het hoofdstuk ‘Als u aanklopt bij de gemeente’ is voor met name interessant voor mensen met een beperking of chronische ziekte die ondersteuning bij het huishouden nodig hebben.
Brochure_Een_schoon_huis


Aandacht voor Iedereen (AVI):  VN-Implementatieplan 2017

In dit implementatieplan wordt o.a. beschreven hoe in een gezamenlijke aanpak van de overheid en bestuurlijke partners de implementatie van het VN-Verdrag kan worden uitgevoerd om zo een gelijkwaardige participatie van mensen met een (verstandelijke, psychische en/of lichamelijke) beperking in de maatschappij te bevorderen. Daarbij kan gedacht worden aan arbeid, onderwijs, wonen, goederen en diensten, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan.
VN implementatieplan 2017


Aandacht voor Iedereen(AVI): Brochure over vragen over de Participatiewet

Bij WMO- en adviesraden leven er veel vragen over de Participatiewet, de gevolgen van deze wet, beschutte werkplekken, uitkeringen zoals Wajong. De vragen zijn gebundeld in deze brochure.
Veel gestelde vragen van adviesraden over de Participatiewet (003) AVI


Aandacht voor Iedereen (AVI): Kennisdossier over niet-aangeboren hersenletsel en autisme

Dit kennisdossier geeft gemeenten, adviesraden sociaal domein en lokale belangenorganisaties inzicht in de leefwereld van mensen met autisme en niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ook laat het dossier zien wat nodig is om tot de juiste ondersteuning op het juiste moment te komen.
Kennisdossier_NAH_autisme


Ieder(in): Artikel over VN-Verdrag “Gewoon Gelijk”

Ieder(in) gaat in bijgaand artikel verder in op de vraag wat het VN-Verdrag voor rechten van de mens betekent voor mensen met een (verstandelijke) beperking.
VN-Verdrag Gewoon Gelijk


Boekje VN-Verdrag in gemakkelijk Nederlands

Henk van Dijk en Jeanet Wardeniers van LFB-Wolvega hebben een boekje samengesteld waarin in gemakkelijke taal informatie wordt gegeven over het VN-verdrag. Door het samenstellen van dit boekje hopen ze dat steeds minder mensen met een beperking worden uit- en buitengesloten. Door op onderstaande link te klikken  komt u op de websitepagina van LFB-Wolvega waar u het boekje rechtstreeks kunt bestellen. De officiële titel is:
De betekenis van het VN-Verdrag voor mensen met een beperking


Handreiking “Goed wonen voor iedereen – opkomen voor
woonbelangen”

NPCF, LPGGz en Ieder(in) hebben deze handreiking samengesteld om (regionale) belangenorganisaties te informeren over de wetten en regels die er zijn op het gebied van wonen voor mensen met een beperking. Daarnaast bevat de handreiking praktische tips en een stappenplan.
Handreiking: Goed wonen voor iedereen.


Arbeid door mensen met een arbeidsbeperking; een overzicht en blik vanuit cliëntenperspectief

Avi (Aandacht voor Iedereen) heeft een kennisdossier (nr.16) met als titel: “Arbeid door mensen met een arbeidsbeperking;een overzicht en blik vanuit cliëntenperspectief” uitgegeven. In dit dossier wordt o.a. aandacht besteed aan onderwerpen als de Participatiewet, de cliëntenparticipatie, de visie vanuit cliëntperspectief en er worden enkele aanbevelingen gedaan.
Kennisdossier arbeid voor mensen met een beperking (pdf-bestand)


“Cliënt centraal” in de VG-sector is lege huls zonder familieleden 

VG-belangenorganisatie KansPlus heeft een manifest uitgegeven waarin het  gaat om de betrokkenheid van verwanten bij mensen met een verstandelijke  beperking. Deze betrokkenheid is niet alleen gericht op de cliënt, maar betreft ook de relatie tot de zorginstelling.
KansPlus Manifest: familiebeleid en familieverenigingen (Pdf-bestand)


Definitieve vragenlijst Cliëntervaring  WMO.

De vragenlijst is definitief vastgesteld door de VNG en is beschikbaar om aan de hand van een aantal vragen de ervaringen met de uitvoering van de WMO in beeld te brengen.
Verplichte staandaardvragenlijst cliëntervaringsonderzoek Wmo (pdf)


Belangenbehartiging en Inspraak

Ieder(in) heeft twee nieuwe handreikingen samengesteld over belangenbehartiging en over inspraak. Beide handreikingen zijn hier te lezen c.q. te downloaden.
a. Handreiking Stappenplan Effectieve Belangenbehartiging.
b. Handreiking De Inspraak ik het sociale Domein verandert.