Ervaringsdeskundigen en de belangenbehartiging

VG-BelangenPlatform Drenthe op bezoek bij LFB-Wolvega
Hoogeveen, 23 november 2016
Jaap Hulshof

Enige tijd geleden heeft het VG- BelangenPlatform Drenthe met de leiding van LFB Wolvega en met enkele LFB-ervaringsdeskundigen gesproken over een mogelijke vorm van samenwerking.
Daarnaast is LFB-Wolvega ook in gesprek met Kansplus-Fryslan om op die manier te trachten voor de noordelijke provincies een dekkend belangennetwerk te organiseren.

Voor de belangenbehartiging  van mensen met een (licht) verstandelijke beperking zijn de verhalen van de LFB-ervaringsdeskundigen van grote betekenis. Zij weten immers uit ervaring wat het betekent om zich staande te moeten houden op de werkvloer en in de maatschappij waarin ze geacht worden zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

Deze belangenbehartiging staat echter onder grote druk. Reguliere belangenorganisaties zoals de provinciale Zorgbelangen, provinciale Mee-organisaties, maar ook organisaties als KansPlus en Sien, al dan niet met provinciale afdelingen,  hebben grote moeite om zich te handhaven door gebrek aan financiële middelen en aan menskracht.
Wmo-raden zijn zich aan het vernieuwen in participatieraden en krijgen als gemeentelijk adviesorgaan een bredere basis van waaruit geadviseerd moet worden met als gevolg, dat de vertegenwoordiging voor mensen met een (verstandelijke) beperking steeds meer naar de achtergrond verdwijnt.  LFB-ervaringsdeskundigen hebben al grote moeite aansluiting te vinden bij netwerkbijeenkomsten. Ze worden wel uitgenodigd, er wordt ook wel naar ze geluisterd maar ze worden niet “gehoord” en niet betrokken in de discussies.

Het “VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap” stelt dat niemand uit- en buitengesloten mag worden. Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet  in de hand vallen er nog wel een paar belangen te behartigen.
Op welke manier? Dat is de vraag en wie het antwoord weet mag het zeggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *