Bijwerkingen door wisseling van medicijnen

Bijwerkingen door wisseling van medicijn
Hoogeveen, 12 november 2016
Jaap Hulshof

In een artikel (Skipr, 20 oktober ’16) las ik dat ruim 30.000 ervaringsdeskundigen (in dit geval mensen die medicijnen gebruiken), vervangende medicijnen kregen voorgeschreven. Ruim de helft  (51 % daarvan ofwel 15.300 personen) van deze onderzochte groep was niet tevreden over het nieuwe medicijn. Van die groep waren er weer 10710 personen (70%) die bijwerkingen  ondervonden van het vervangende geneesmiddel. Zo bleek uit onderzoek, meldde het tv-programma Zorg.nu.

Mensen krijgen medicijnen van een bepaald merk mee naar huis omdat de zorgverzekeraar alleen dat bepaalde merk vergoedt. Een huisarts kan een specifiek geneesmiddel voorschrijven op grond van medische noodzaak. Een apotheker moet dan dat specifieke geneesmiddel meegeven, maar dat gebeurt niet altijd. Ook kan een andere kleur van het medicijn of van de verpakking aanleiding geven tot verwarring en irritatie.

Ik ben zelf geen ervaringsdeskundige. Gelukkig niet. Ik heb alleen zijdelings met de gevolgen van medicijnverandering te maken gehad en dat is nog steeds zo.  Ik moet zeggen dat dat niet altijd een onverdeeld genoegen is. De bijwerkingen als gevolg van de medicijnenwisseling waren soms heftig.

Bij het lezen van het artikel over de bijwerkingen sprak het aantal ervaringsdeskundigen me niet eens aan. 30.000 onderzochte mensen op een bevolking van pakweg 17 miljoen Nederlanders is niet veel. Het wordt echter een ander verhaal als je die getallen in verhouding tot elkaar gaat zien. Dan worden er dagelijks heel wat pillen, drankjes en poeders naar binnen gewerkt met alle mogelijke gevolgen van dien.

Nu mijn probleem, want ik moest tijdens het lezen van het artikel denken aan bewoners van zorginstellingen, mensen met een verstandelijke met soms ook een lichamelijke beperking. Velen van hen zijn grootverbruikers van medicamenten. En ook voor hen geldt dat de zorgverzekeraar bepaalt welke medicijnen wel of niet vergoed worden. Ook zij krijgen bij verandering van medicijnen te maken met bijwerkingen. Ik moest ook even denken aan de groepsleiding en de familieleden, die met gedragsverandering als gevolg van die bijwerkingen te maken hebben gekregen of nog steeds krijgen. Mijn vraag is daarom deze. Bent u ook ervaringsdeskundige als het bij medicijnverandering gaat om uw kind in een zorginstelling? Ik lees graag uw reactie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *