Filmpjes

Op deze pagina staan zo nu en dan filmpjes die onderwerpen behandelen die van belang zijn of kunnen zijn voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders of verwanten.

Iedereen Gelijk – VN-Verdrag 

In dit filmpje wordt uitgelegd wat je er zelf aan kunt doen als je door je handicap of beperking ongelijk behandeld voelt.

 

 

LOC

Het LOC (medezeggenschap in zorg) heeft een instructiefilmpje samengesteld, bestemd voor cliëntenraden, waarin wordt getoond hoe cliëntenraden en de zorginstelling met elkaar in overleg kunnen gaan.